Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Wicestarosta

Wicestarosta Powiatu Malborskiego
Dariusz Rowiński

 

Godziny przyjęć – po uzgodnieniu w sekretariacie.

Telefon: 55 272-24-72
55 646-04-02

Podstawa prawna działania

 Uchwała Nr I/8/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Malborskiego

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu.
 2. Bezpośrednim przełożonym Wicestarosty jest Starosta.
 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wicestarosty wykonuje Starosta Powiatu
 4. W czasie nieobecności Starosty zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem, wykonuje Wicestarosta.
Do zadań Wicestarosty w szczególności należy:
 1. prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków;
 2. bieżące kierowanie, organizowanie i określanie kierunków działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Starostwa;
 3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę;
 Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Wicestarosta pełni bezpośredni nadzór nad:
 1. Wydziałem Architektury i Budownictwa;
 2. Wydziałem Edukacji,
 3. Wydziałem Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 4. Wydziałem Infrastruktury i Inwestycji
 5. Liceami Ogólnokształcącymi: Nr 1 i Nr 2 w Malborku oraz Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnych: Nr 3 i Nr 4 w Malborku,
 6. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku;
 7. Powiatowym Ogniskiem Plastycznym w Malborku;
 8. Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku;
 9. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Malborku;
 10. Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku;
 11. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Malborku.
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski