Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Skarbnik

Skarbnik Powiatu Malborskiego
Joanna Gołębiewska

 

pok. 26
tel. 55 646-04-03
e-mail: j.golebiewska@powiat.malbork.pl

Do zadań Skarbnika Powiatu (Głównego Księgowego Budżetu Powiatu) należy:
 1. Realizacja polityki finansowej Powiatu.
 2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 3. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
 4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 10. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach budżetowych oraz finansowych powiatu, w tym w sprawach kredytów, pożyczek i poręczeń.
 11. Wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z upoważnienia Starosty.
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski