Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje:
 • we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 do 14:30 (pokój numer 45)

 • tel. 55 646 04 75; e-mail: prk@powiat.malbork.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.


Kompetencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

 • Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem ich interesów i praw.
 • Kompetencje rzecznika konsumentów określone są w art. 42 ust 1 ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 z 2007 r. poz. 331 z p. zm.)

Porady prawne mieszkańcom Powiatu Malborskiego udzielane są:

 • telefonicznie,
 • osobiście.

Pomoc prawna (interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich) udzielana jest na podstawie wniosku o udzielenie pomocy konsumenckiej wniesionego na piśmie przez konsumenta.


Podstawa prawna działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

 • Ustawa z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 z 2007r. poz. 331 z p. zm.)
 • Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 z 2001r. tekst jednolity poz. 1592 z p. zm.)
 • Statut Powiatu Malborskiego (Uchwała nr XVII/166/2007 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 grudnia 2007r.)

Uwaga:
 • Prosimy o nieprzesyłanie skarg i próśb o interwencję na adres poczty elektronicznej. Skargi i prośby o interwencję należy przekazywać tradycyjną pocztą. Wyjątek stanowią e-maile z podpisem elektronicznym.
 • Poczta elektroniczna służy do zadawania pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa konsumenckiego oraz krótkich zapytań związanych z problematyką konsumencką.

 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku za 2023 rok

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku za 2022 r.

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku za 2021 r.

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku za 2020 r.

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku za 2019 r.

 

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski