Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

25-lecie SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Odbyła się Jubileuszowa Gala.

W piątek (2 grudnia) odbyła się uroczystość z okazji 25. rocznicy działalności Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Gala jubileuszowa odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego.

Podczas spotkania przypomniano historię SORW oraz przybliżono działalność ośrodka. Były też podziękowania dla i od zaproszonych gości. Jednym z punktów programu był również występ działającej w placówce grupy teatralnej “Płomyki”.

Poniżej historia SORW opracowana przez Aleksandrę Ciachorowską i Joannę Skwirę oraz zdjęcia z uroczystości jubileuszowej…

Ośrodek w Malborku powstał we wrześniu 1997 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się. Na początku swojej działalności obejmował terapią sześcioro wychowanków. Przez kolejne lata funkcjonowania powiększało się zarówno grono uczniów, jak i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Misją naszego Ośrodka od samego początku jest niesienie pomocy i wsparcia dzieciom ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom, w myśl zasady Jesteśmy po to, aby pomagać”. Dziś na regularną terapię do Ośrodka uczęszcza 39 podopiecznych w wieku od 3 do 24 lat. W ramach działalności placówki, od roku szkolnego 2011/2012, działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który obecnie swoim wsparciem obejmuje 32 dzieci w wieku przedszkolnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z rosnącej liczby dzieci z ryzyka spektrum, przy naszej placówce funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. W związku z rosnącymi potrzebami lokalowymi, placówka trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę.

Dzieci dotkniętych spektrum autyzmu z roku na rok przybywa, a Ośrodek nie ustaje we wspieraniu zarówno uczniów jak i ich rodziców. Od 2018 roku, z pozyskanych przez Malborską Fundację Rozwoju Regionalnego funduszy europejskich na rzecz projektu “Pomagamy na Niebiesko” funkcjonuje w Ośrodku Placówka Wsparcia Dziennego. Oferuje zajęcia rewalidacyjne oraz grupowe, jak również umożliwia kontakt ze specjalistami w zakresie dodatkowej diagnozy czy superwizji domowych. Wychowankowie ośrodka uczestniczą w projektach polsko-zagranicznych, rozwijają sportowe zainteresowania w ramach Olimpiad Specjalnych oraz projektu “Niebiescy na Sportowo”.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Pojawia się najczęściej u dzieci przed trzecim rokiem życia i związany jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem we wszystkich sferach: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania. Zwlekanie z diagnozą i terapią powoduje nasilanie objawów autyzmu, a w skrajnych przypadkach może być przyczyną ciężkiej niepełnosprawności. Osoby autystyczne można spotkać na każdym kroku. Żyją one i funkcjonują wśród nas.

Obecnie autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i eksperci spodziewają się, że dzieci dotkniętych tym zaburzeniem każdego roku będzie przybywać. Poziom świadomości społeczeństwa na ten temat stopniowo wzrasta dzięki naszym działaniom, związanym z propagowaniem wiedzy odnośnie całościowych zaburzeń rozwoju przy okazji organizacji obchodów grudniowych i kwietniowych dni autyzmu. Podczas tych uroczystości, często miał okazję zaprezentować się zespół teatralny “Płomyki”, w którym aktorami są podopieczni ośrodka. Swoją działalność rozpoczął w 2006 roku, był wielokrotnie nagradzany podczas przeglądów teatralnych, m.in. w Kwidzynie i Tczewie. Aktorzy swoimi występami ogromnie wzruszają publiczność, wchodząc w role, które są niezwykle trudną perspektywą z uwagi na specyfikę autyzmu.

Życzymy sobie na kolejne 25 lat nieustającego rozwoju w życiu Ośrodka, by móc nieść wszechstronną pomoc i wsparcie wszystkim potrzebującym osobom z autyzmem.

“Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” – autor nieznany

SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Opracowanie: Aleksandra Ciachorowska, Joanna Skwira

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski