Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Cyfrowy Powiat

Powiat Malborski realizuje projekt pn. „CYFROWY POWIAT”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu granatowego jest zakup IT, który jest odpowiedzią na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku, opierającego się na ulepszaniu bezpieczeństwa cyfrowego oraz zwiększania jakości świadczonych usług elektronicznych.

Planowane efekty: zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych tutejszego urzędu oraz niwelowanie barier w zakresie zapewnienia informacji i dostępu do usług publicznych.

Wartość projektu: 189.612,00 PLN

Poziom dofinansowania z Funduszy Europejskich: 100%

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski