Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Cztery szkoły z dotacjami w ramach programu “Aktywna Tablica”

Do czterech szkół z powiatu malborskiego trafiły rządowe dotacje na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach programu “Aktywna Tablica”. Wsparcie finansowe otrzymały cztery szkoły, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Malborku, a także po jednej szkole z gminy Stare Pole i gminy Lichnowy.

Powiat Malborski pozyskał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”, o które wnioskowały następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Malborku,
  2. IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych w Malborku,
  3. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Malborku,
  4. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Malborku.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących.

Wniosek opiewał na kwotę 97 295 zł, z czego 77 000 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa (stanowi 79,14%), natomiast 20 295 zł to wkład własny Powiatu Malborskiego (stanowi 20,86%).

Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.

Dofinansowano z budżetu państwa

77 000 zł

Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski