Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Debata oksfordzka: Żuławy nie są dobrym miejscem do życia

Dnia 08 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej „Przy Orliku” w Technikum nr 3 w Malborku odbyła się debata oksfordzka w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” realizowanego dla Partnerstwa - Obszar Funkcjonalny Żuławy na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecna edycja CWD+ wdrażana jest przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Związek Miast Polskich. Organizatorem debaty było Starostwo Powiatowe w Malborku przy współpracy dyrektora Technikum nr 3 w Malborku oraz przedstawicieli Związku Miast Polskich.

W debacie uczestniczyła młodzież z czterech szkół ponadpodstawowych z Malborka: I i II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 3 oraz Zespołu Szkół Technicznych. Celem spotkania było pogłębienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu Malborka na potrzeby przygotowywanej strategii dla Żuław.

Debata miała za zadanie obronić lub obalić tezę sformułowaną na początku spotkania: „Żuławy nie są dobrym miejscem do życia”. Młodzież wykazała się ogromną wiedzą merytoryczną na temat Żuław i żarliwie broniła argumentów swojej strony. Utrudnieniem dla debatujących był fakt, że uczestnicy wylosowali stronę debaty na godzinę przed spotkaniem. Musieli zatem być przygotowani na argumentację zarówno propozycji, jak i opozycji oraz umieć obronić argumenty, z którymi nie musieli się w rzeczywistości zgadzać. Na uwagę zasługuje również fakt, że debata przebiegała zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej, a uczniowie pokazali, że można dyskutować i spierać się siłą argumentów w sposób kulturalny.

W spotkaniu wzięli udział  m.in. Wicestarosta Powiatu Malborskiego - Waldemar Lamkowski, Burmistrz Miasta Malborka - Marek Charzewski, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, przedstawiciel PUP oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Malborka.

Osoby uczestniczące w spotkaniu (debatujący i publiczność) miały możliwość poszerzenia wiedzy o naszym regionie, zwrócenia uwagi na sprawy nurtujące mieszkańców, jak również wyrażenia swojej opinii, co mogłoby się przyczynić do tego, aby Żuławy stały się miejscem przyjaznym młodym ludziom.

Zebrany podczas spotkania materiał posłuży do sformułowania celów oraz przedsięwzięć na etapie pracy nad strategią  dla Obszaru Funkcjonalnego Żuławy.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski