Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Wydział OPP - Dostępny samorząd – granty

Powiat Malborski otrzymał dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „PRZYJAZNY SAMORZĄD - RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”. Projekt „Dostępny samorząd – granty” jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem przedsięwzięcia granatowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Malborski - Starostwo Powiatowe w Malborku dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji określone w ustawie o dostępności.

Efektem planowanego przedsięwzięcia grantowego będzie zakup wyposażenia m.in.: tablic tyflograficznych, tablic informacyjnych, krzeseł ewakuacyjnych, tabliczek z alfabetem Braille'a, tabliczki kontrastowej z piktogramem WC dla niepełnosprawnych, taśmy na schody wewnętrzne - antypoślizgowe, pętli indukcyjnych oraz doradztwa eksperckiego w zakresie dostępności. W rezultacie zostaną zmniejszenie bariery/utrudnienia w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Malborku.

 

Wartość grantu: 99.790,00 PLN

Poziom dofinansowania: 100%

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski