Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Dotacje dla spółek wodnych

W związku z wykonywaniem przez Wojewodę Pomorskiego zadań związanych z podziałem środków finansowych z budżetu państwa dla spółek wodnych z terenu województwa pomorskiego informuje się spółki wodne o konieczności złożenia odpowiednich wniosków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminach:

  • do 31 maja 2022 r. – wniosek o przyznanie dotacji,
  • do 20 listopada 2022 r. – wniosek o wypłatę dotacji.

Wzory wniosków znajdują się w Porozumieniu w sprawie powierzenia realizacji zadania, polegającego na gospodarowaniu środkami finansowymi z budżetu państwa, przeznaczonymi dla spółek wodnych z terenu województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. 2016 Poz. 1588)  Jednocześnie informuje się, że wnioski spółek wodnych wymagają zaopiniowania przez Starostę.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracownika Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 399 J, tel. 058 30 77 201.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski