Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

III Edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2256), kół działających na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 281) oraz stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej (w tym kultury lokalnej i regionalnej), promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

Wzorem poprzednich edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, natomiast etap ogólnopolski z udziałem Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród zaplanowano podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/startuje-iii-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta,63173

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski