Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Inauguracja 2020/2021

W dniu 28 października 2020 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu „Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski” z udziałem Koordynatora projektu Henryki Kropidłowskiej oraz opiekuna merytorycznego ze Starostwa Powiatowego w Malborku Agnieszki Lopko. 14 uczniów naszego powiatu otrzymało certyfikat uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2020/2021.

Uczniowie pojawili się wraz z rodzicami aby dopełnić wszystkich formalności. 

 

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom województwa pomorskiego posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki poprzez opracowanie
i wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Zaproponowany w projekcie model systemu wspierania uczniów uzdolnionych składa się z następujących elementów:

 

 1. regionalny program i partnerstwo na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych,
 2. sieć centrów nauczania kreatywnego,
 3. system diagnozy i rekrutacji uczniów uzdolnionych,
 4. formy wspierania ucznia uzdolnionego:
 • a) zajęcia pozalekcyjne,
 • b) opieka merytoryczna uczelni wyższych,
 • c) obozy naukowe,
 • d) spotkania akademickie,
 • e) stypendia,
  5. rekrutacja oraz wspieranie nauczycieli uczniów uzdolnionych,

6. portal edukacyjny wraz z platformą e-learningową.

Koordynatorem realizacji projektu w powiecie malborskim jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku.

 

Więcej na temat projektu: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu

 

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski