Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Informacja o dyżurach aptek na terenie powiatu malborskiego w 2024 r.

Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. zmieniły się zasady dyżurów aptek ogólnodostępnych. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.)

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy w roku 2024 podmioty prowadzące apteki mają czas do dnia 31 stycznia na przekazanie rozkładów godzin pracy, na podstawie których po dokonanej analizie zostanie wyznaczona apteka do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dni wolne od pracy. Zgodnie z nowymi przepisami procedura wyznaczenia może trwać co najmniej kilka tygodni.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców, że aktualnie na terenie powiatu najdłużej pracują niżej wskazane apteki:

 1. Apteka ALBA, ul. Słowackiego 71/1 w Malborku 
  poniedziałek – niedziela: 8.00 - 21.00.
 2. Apteka DR MAX, ul. Kościuszki 16 w Malborku
  poniedziałek – sobota: 8.00 - 21.00
  niedziela: 10.00 - 20.00
 3. Apteka MELISA, ul. Michałowskiego 23C w Malborku
  poniedziałek – sobota: 8.00 - 20.00
  niedziela: 9.00 - 15.00
 4. Apteka GEMINI, ul. Kościuszki 48 w Malborku
  poniedziałek – piątek: 7.30 - 20.00
  sobota: 9.00 - 18.00
  niedziela: 9.00 - 15.00.

Jednocześnie informujemy, że ustawa Prawo farmaceutyczne zdefiniowała pojęcie refundowanych przez NFZ dyżurów:

 • nocny - dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe, w przedziale czasowym między godzinami 19:00 a 23:00,
 • w dni wolne od pracy - dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w niedzielę i święta bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe, w przedziale czasowym między godz. 10:00 a 18:00.
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski