Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Komunikat Starosty malborskiego z dnia 22 października 2020 roku

 Szanowni Państwo,

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 celem maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku, informuję iż od dnia 22 października br. do odwołania, zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Przyjmowanie korespondencji oraz załatwianie spraw odbywać się będzie:

  •  przy wejściu z tyłu budynku poprzez wrzucanie do skrzynek,
  •  drogą elektroniczną:
  •  za pośrednictwem e-PUAP,
  •  na adres mailowy: starostwo@powiat.malbork.pl ,
  •  profilem zaufanym,
  •  za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  •  telefonicznie:


WYKAZ TELEFONÓW
 

Sekretariat i centrala telefoniczna

55 646 04 00

Biuro Rady

55 646 04 14

Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej

55 646 04 13

Wydział Finansowy

55 646 04 06

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

55 646 04 20

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

55 646 04 64

Wydział Środowiska i Rolnictwa

55 646 04 38

Wydział Architektury i Budownictwa

55 646 04 43
55 646 04 41

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

55 646 04 67

Wydział Edukacji

55 646 04 48

Wydział Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

55 646 04 74

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

55 646 04 17

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

55 646 04 44


Sekretarz Powiatu
Beata Żaroffe - Preuss

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski