Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Republika Fed

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Republika Federalna Niemiec, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2020 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej, do udziału w konkursie, którego tematem jest: „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”.

Zgodnie z wytycznymi Organizatora, przedstawione projekty powinny koncentrować się na programach, środkach i strategiach pozwalających zapobiegać zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne, klanowe czy etniczne, poprzez np. działania mające na celu resocjalizację młodzieży z tego rodzaju środowisk poprzez zajęcia sportowe, kulturalne czy edukacyjne, przy czym dzieci i młodzież nie stanowią jedynej grupy docelowej projektów, które mogą zostać zgłoszone do konkursu.

Szczegółowe informacje nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN.

https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci-

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski