Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Konkurs Ofertowy na badania specjalistyczne podczas kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Malborskiego

Zaproszenie do składania ofert na usługi z zakresu: "badania lekarskie specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwacja szpitalna osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Malborku (PKLek) orzekającej o zdolności do służby wojskowej".

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zaprasza do składania ofert. 

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej za pomocą poczty; kuriera; lub osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku pok. 398O (IV piętro), w zamkniętej kopercie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia, z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem e-mail) i dopiskiem: „kwalifikacja wojskowa 2023 r – konkurs ofert nr BZK-III.6610.15.2023.AK”.

Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2023 r. W przypadku przesyłek pocztowych/kurierskich jest to data wpłynięcia oferty do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załączniki:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski