Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Koronawirus - informacja

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się na świecie wirusa wywołującego chorobę COVID-19, potocznie zwanego koronawirusem, uprzejmie proszę o stosowanie się do wydawanych przez inspektoraty sanitarne zaleceń, które

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się na świecie wirusa wywołującego chorobę COVID-19, potocznie zwanego koronawirusem, uprzejmie proszę o stosowanie się do wydawanych przez inspektoraty sanitarne zaleceń, które mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby u znaczącej liczby ludności. Poniżej przedstawiam listę wytycznych, które odpowiednio stosowane znacznie przyczynią się do ograniczenia ryzyka wystąpienia epidemii.

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii. W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Należy pamiętać, że osoby powracające z regionów o wysokim współczynniku zachorowań powinny:

  • unikać miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikać odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikać kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ściśle przestrzegać zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzegać zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Środki wzmożonej ostrożności należy zachować także w miejscach, w których przebywają większe grupy osób, jak m.in. szkoły, galerie handlowe czy środki komunikacji miejskiej. Należy zadbać o informowanie społeczeństwa na temat prawidłowych środków zapobiegania zachorowaniom, do których należy:

  • częste mycie rąk mydłem lub używanie płynów/żeli dezynfekujących na bazie alkoholu,
  • stosowanie zasad ochrony podczas kaszlu lub kichania (zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów),
  • zachowanie bezpiecznej odległości od innych ludzi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę,
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

W przypadku powrotu z regionu, w którym występuje koronawirus, osoby wykazujące objawy infekcji ze strony układu oddechowego, lub mające kontakt z osobami zarażonymi, powinny powiadomić o tym  fakcie telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną.

W takim przypadku nie należy zgłaszać się osobiście do przychodni lub do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Gdy występuje podejrzenie zarażenia wirusem, ale gdy nie występują jeszcze objawy, osoba powinna pozostać w domu oraz unikać kontaktu z innymi ludźmi, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa.

Informuję, że Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalną infolinię dla obywateli, poświęconą w pełni tematowi koronawirusa. Infolinia funkcjonuje całodobowo pod numerem telefonu – 800 190 590.

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Malborku – 693 115 766

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział 58 341 55 47; 58 699 85 78

Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ – chyba że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie- ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Nawiązując do licznych zapytań kierowanych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących organizacji imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych, rekomenduję nieplanowanie, w najbliższym okresie wysokiego ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych z udziałem szerszej publiczności, szczególnie w przypadku, gdy przewiduje się zaproszenie gości z wielu krajów bądź różnych regionów Polski.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski