Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Malborski Portal Edukacyjny

Dnia 27 grudnia 2018 r. ruszył Malborski Portal Edukacyjny (MPE) utworzony w ramach rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w Powiecie Malborskim.

Dnia 27 grudnia 2018 r. ruszył Malborski Portal Edukacyjny (MPE) utworzony w ramach rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w Powiecie Malborskim.

MPE jest portalem dedykowanym zarówno dzieciom, młodzieży, nauczycielom jak i doradcom, który w sposób kompleksowy prezentuje inicjatywy dotyczące nie tylko rozwoju zawodowego, ale i osobistego, w dużej mierze przyczyniającego się do bardziej świadomego ugruntowania celów w planowaniu obszaru kariery. Użytkownicy mają możliwość zapoznania się m.in. z aktualnymi artykułami z zakresu rozwoju i rynku pracy, informacjami o szkoleniach dla uczniów oraz nauczycieli a także skorzystania z załączonych plików zawierających ćwiczenia w ramach selfcoachingu, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla nauczyciela czy doradcy zawodowego lub do rozmowy z dzieckiem dla rodzica.

MPE dodatkowo daje możliwość zapoznania się z partnerami, których poszczególne działania dedykowane są głównie wyżej określonej grupie odbiorców. Są to instytucje współpracujące, dzięki którym MPE dysponuje najbardziej aktualną i różnorodną tematycznie ofertą z zakresu ogólnie pojętego rozwoju. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, Szkoła Łacińska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i 4 w Malborku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to tylko niektóre przykłady organizacji współpracujących a ich katalog obejmuje również inne organizacje, w tym kulturowe oraz sportowe, jak również pracodawców i wciąż pozostaje otwarty. Na stronach portalu umieszczone zostały informacje przedstawiające zarówno możliwości edukacji formalnej, jak i nieformalnej, niezależnie czy jest to oferta instytucji komercyjnej czy niekomercyjnej, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej.

Głównym założeniem Portalu jest kompleksowe zaprezentowanie inicjatyw kierowanych do określonej grupy odbiorców całego Powiatu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż umożliwia dostęp do zbiorczych informacji dotyczących rozwoju w powiecie malborskim a tym samym zachęca do skorzystania z ofert promowanych przez instytucje.

Malborski Portal Edukacyjny powstał w ramach projektu realizowanego przez Powiat Malborski we współpracy z przedstawicielami Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Doradcy- Konsultanta.

MPE powstał w ramach projektu „Zostań ZAWODOWCEM” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, źródło Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.

https://edu.malbork.pl/

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski