Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Miejski Obszar Funkcjonalny Malbork-Sztum – 21 mln euro w perspektywie finansowej 2021-2027

12 maja 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace nad wdrożeniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Pomorskiego wręczył na ręce Przewodniczącego Komitetu Sterującego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum – Pana Marka Charzewskiego uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego o alokacji środków dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum. Powiat Malborski podczas spotkania reprezentowała Sekretarz Powiatu - Pani Beata Żaroffe-Preuss.

Środki finansowe przekazane dla naszego obszaru funkcjonalnego w perspektywie finansowej 2021-2027 na mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to suma prawie 21 mln euro. Obszary wsparcia, które zostaną sfinansowane z przydzielonych środków to: modernizacja energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, bioróżnorodność, ochrona zdrowia, mobilność miejska oraz integracja społeczna i zawodowa migrantów.

Miejski Obszar Funkcjonalny Malbork-Sztum tworzą następujący partnerzy: Miasto Malbork, Miasto i Gmina Nowy Staw, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Stare Pole, Gmina Malbork, Powiat Malborski, Powiat Sztumski, a także Gmina Miłoradz, która ma status Obserwatora.

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski