Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

25 lipca 2022 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął decyzję o utworzeniu Młodzieżowego Sejmiku Pomorskiego.

Celem jego działania jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Kandydatem na radnego będzie mógł zostać mieszkaniec województwa pomorskiego w wieku od 15 do 19 lat, uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej. Osoby aplikujące do sejmiku będą musiały zdobyć rekomendację młodzieżowej rady gminy, samorządu uczniowskiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą.

Nadesłane kandydatury oceniać będzie specjalna komisja. W jej skład wejdzie 3 radnych województwa, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz marszałka województwa. Ostateczną listę radnych młodzieżowego sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Pomorskiego.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa zgłoszenia kandydatów na radnych można składać do dnia 7 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sejmikmlodziezowy.pomorskie.eu, www.pomorskie.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego: https://bip.pomorskie.eu/m,574,mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-pomorskiego.html

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze.

Uchwała Nr 570/XLV/22 Sejmiku Województwa POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz nadania mu statutu.

 formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski