Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Nowe kwalifikacje uczniów ZSP nr 3

W miniony weekend uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk i technik programista odbyli kurs AutoCAD przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownicy poznali podstawowe obiekty wektorowe – zdobyli umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to nabyli umiejętności zarządzania cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.

 

W miniony weekend uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk i technik programista odbyli kurs AutoCAD  przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownicy poznali podstawowe obiekty wektorowe – zdobyli umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to nabyli umiejętności zarządzania  cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.

Kurs zrealizowany  dzięki udziałowi szkoły w  projekcie  „Zostań Zawodowcem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski