Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego

Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego (ogłoszonego na stronie powiatu malborskiego oraz BIP, a także tablicy ogłoszeń w dniu 28.10.2022 r.) Zarząd Powiatu Malborskiego na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2022 r. dokonał wyboru oferty Fundacji ibuk.org.pl z siedzibą w Gdańsku (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).

Wybranemu oferentowi zostanie udzielona dotacja w wysokości  63.910,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego w 2023 r.

 

UCHWAŁA NR 422/2022 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski