Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z terenu powiatu malborskiego do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej na rok 2023.

Załącznik:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski