Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej - UNIEWAŻNIONY

UWAGA!

Konkurs został unieważniony Uchwałą nr 414/2022 Zarządu Powiatu Malborskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 413/2022 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej.


Zgodnie z Uchwałą nr 413/2022 Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2023 zadań z zakresu:

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ

  1. Zadanie pierwsze: PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ W MALBORKU.
  2. Zadanie drugie: PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ W NOWYM STAWIE.

Oferty należy złożyć do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski