Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego

Zgodnie z Uchwałą 415/2022 z dnia 28 października 2022 r. Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2023 zadań z zakresu:

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ

  1. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji i edukacji prawnej na terenie Powiatu Malborskiego w 2023 roku zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zm.).

Oferty należy złożyć do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W TREŚCI UCHWAŁY I JEJ ZAŁĄCZNIKACH DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski