Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

„PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2024” - wyniki etapu powiatowego

Wytypowano już zwycięzców etapu powiatowego konkursu w kategorii „Zagroda” oraz kategorii „Wieś” przekazując ich zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich.

Powiatowa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 22/2024 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 07.06.2024 r. dokonała oceny „Zagród” i „Wsi” zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych w ramach tegorocznej edycji Pięknej Wsi Pomorskiej.

Konkurs o ponad 30-letniej tradycji (31 edycja konkursu) ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnego działania społeczności wiejskiej. Konkurs wpływa na poprawę estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania krajobrazu naturalnego.

Piękna Wieś Pomorska rozstrzygana jest w dwóch kategoriach „Zagroda” i „Wieś” w trzech etapach:

 • gminnym,
 • powiatowym,
 • wojewódzkim.

Gmina Nowy Staw, Stare Pole, Malbork oraz Miłoradz zgłosiły zwycięzców etapu gminnego:
w kategorii „Zagroda”

 • Państwa Wioletę i Tomasza Loryś z Nidowa, gmina Nowy Staw,
 • Panią Alicję Goldfarb z Królewa, gmina Stare Pole,
 • Panią Elżbietę Możdżeń z Kapustowa, gmina Malbork,

w kategorii „Wieś”

 • Wieś Myszewo, gmina Nowy Staw zgłoszone do konkursu przez poprzednią Sołtys Panią Kamillę Grzymałła, obecnie Sołtysem jest Pani Ewelina Dyrcz,
 • Wieś Janówkę, gmina Stare Pole, Sołtysem jest Pani Ewa Portka,
 • Wieś Mątowy Wielkie, gmina Miłoradz, Sołtysem jest Pan Andrzej Mroziński.

Zwycięzcami zgłoszonymi do eliminacji wojewódzkich, a tym samym laureatami I miejsc szczebla powiatowego zostali:

 • Państwo Wioleta i Tomasz Loryś z Nidowa, gmina Nowy Staw w kategorii „Zagroda”,
 • Wieś Mątowy Wielkie, gmina Miłoradz, Sołtys Pan Andrzej Mroziński w kategorii „Wieś”.

Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego zostaną nagrodzeni przez Starostę Powiatu Malborskiego. Laureaci I miejsc etapu powiatowego będą walczyć o tytuł najpiękniejszej zagrody oraz wsi w województwie pomorskim. Zwycięzców tego etapu poznamy jesienią.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszego udziału w konkursie.

OPRACOWANIE: WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski