Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Powiat Malborski pozyskał grant dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków występowania epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Pozyskane środki finansowe przeznaczone są na wsparcie personelu Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

                                     

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków występowania epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Pozyskane środki finansowe przeznaczone są na wsparcie personelu Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

Wartość projektu:  23 186,36 zł

Okres realizacji projektu: 2021 rok

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: Plakat

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski