Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Powiat Malborski pozyskał grant w wysokości ok. 98 tys. zł na zakup doposażenia dla DPS

Grant na wsparcie dla placówek całodobowych w związku z epidemią COVID-19 - zakup doposażenia
i środków ochrony indywidualnej dla
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiat Malborski pozyskał kolejny grant w wysokości ok. 98 tys. zł na zakup doposażenia i środków ochrony  dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – pn. „Pomorskie S.O.S”. – edycja 2


Celem projektu jest wsparcie i łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom oraz rozprzestrzeniania się  koronawirusa COVID-19 na terenie placówki.  Niezwykle ważne jest stosowanie wprowadzonego reżimu sanitarnego, a tym samym pełne zabezpieczenie personelu w środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego zagrożenia, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, którzy świadczą całodobową opiekę nad osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi.  Adresatem wsparcia w Powiecie Malborskim jest Dom Pomocy Społecznej w Malborku, który w ramach projektu otrzyma wsparcie dla  57 pracowników,  obciążonych ogromnym ryzykiem zachorowania na koronawirusa.
Korzyści osiągnięte w wyniku realizacji grantu to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pracowników pozostających w bezpośredniej relacji z podopiecznymi poprzez doposażenie placówki w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji oraz sprzęt medyczny.

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski