Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Powiat Malborski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w następujących działaniach:

2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 . roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Placówka w Powiecie Malborskim, która bezpośrednio zapewnia realizację zadania jako wiodącego ośrodka – koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku.

Cel działania:

  • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych; skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług;
  • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.
  • organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka.

Grupa docelowa:

Dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD –10.

Podmiot realizujący:

Sposób realizacji: organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Czas realizacji Programu: 

Lata 2022-2026

Powiat Malborski otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 1.022.472 zł.

Bliższe informacje na temat Programu „Za życiem” znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski