Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Projekt Pomorskie S.O.S.

Powiat Malborski pozyskał grant w wysokości blisko 96 tys. zł na zakup doposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejsk

Grant na wsparcie dla placówek całodobowych w związku z epidemią COVID-19 - zakup doposażenia
i środków ochrony indywidualnej dla
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiat Malborski pozyskał grant w wysokości blisko 96 tys. zł na zakup doposażenia i środków ochrony  dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – pn. „Pomorskie S.O.S”.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii koronawirusa COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego zagrożenia, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy, który świadczy całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, osobom z niepełnosprawnościami.  Adresatem wsparcia w Powiecie Malborskim jest Dom Pomocy Społecznej w Malborku, który w ramach projektu otrzyma wsparcie dla  57 pracowników,  którzy są obciążeni ogromnym ryzykiem zachorowania na koronawirusa, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej i poprawa ich bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez doposażenie DPS w środki ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski