Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Przebudowa dróg powiatowych nr 2916G i 2930G w powiecie malborskim poprzez budowę chodników

W dniu 18 czerwca 2021r została podpisana umowa między Powiatem Malborskim, a Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku w celu realizacji inwestycji pn. :„Przebudowa dróg powiatowych nr 2916G i 2930G w powiecie malborskim poprzez budowę chodników”.

Powiat Malborski pozyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego tj.: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2021) w kwocie 354.066zł

Wartość inwestycji wynosi 708.133,44 zł (roboty budowlane + inspektor nadzoru + tablice informacyjne).

Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2916G Lisewo – Lisewo V oraz nr 2930G w miejscowości Królewo poprawi bezpieczeństwo uczestników ruch drogowego, zapewni spójność sieci dróg publicznych o charakterze regionalnym, a także podniesie standard techniczny dróg powiatowych.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski