Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Przyjazny Samorząd – równe szanse, równy dostęp

Powiat Malborski zakończył realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Przyjazny Samorząd – równe szanse, równy dostęp” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

Projekt „Dostępny samorząd – granty” był realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem zmniejszenia barier w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwo Powiatowe w Malborku zakupiło m.in.: tablice tyflograficzne, tablice informacyjne, krzesła ewakuacyjne, tabliczki z alfabetem Braille'a, tabliczkę kontrastową z piktogramem WC dla niepełnosprawnych, taśmy na schody wewnętrzne - antypoślizgowe, pętle indukcyjne oraz usługę doradztwa eksperckiego w zakresie dostępności.

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku stał się bardziej dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściach do urzędu oraz przy platformie pionowej dla osób z niepełnosprawnościami zostały umieszczone tablice informacyjne. Tablice tyflograficzne oraz krzesła ewakuacyjne zostały usytuowane na parterze, I i II piętrze budynku Starostwa. Tabliczki z alfabetem Braille'a znajdują się przy drzwiach wejściowych do poszczególnych pomieszczeń biurowych. Pętle indukcyjne zostały umieszczone w pomieszczeniach biurowych starostwa, które są związane z obsługą klienta i ułatwią komunikację na poziomie pracownik – osoba słabosłysząca/niedosłysząca. Wydziały, w których są pętle to: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg; Sekretariat Starostwa; Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej; Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;  Wydział Środowiska i Rolnictwa; Wydział Architektury i Budownictwa oraz Biuro Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Realizacja grantu przyczyniła się do osiągnięcia celu przedsięwzięcia - poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Malborski - Starostwo Powiatowe w Malborku dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. osób starsze, osób z niepełnosprawnością lub innych osób mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji określone w ustawie o dostępności.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski