Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Ważne komunikaty

Ptasia grypa na terenie Polski

W związku z występowaniem nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku poleca rygorystycznie przestrzegać zasad bioasekuracji w celu ochrony utrzymywanego drobiu przed zakażeniem wirusem grypy ptaków, zarówno wskutek kontaktu z dzikim ptactwem, jak i za pośrednictwem osób oraz środków transportu wjeżdżających na teren fermy drobiu. Prowadzenie powyższych działań jest celowe z uwagi na stwierdzone bardzo duże prawdopodobieństwo obecności chorego dzikiego ptactwa na teren Polski i przeniesienia grypy ptaków do gospodarstw.      

Przypominam, że podmiot zobowiązany jest w terminie 7 dni informować pisemnie PLW w Malborku o zaistnieniu każdej zmiany stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem działalności nadzorowanej (np. o wstawieniu lub likwidacji poszczególnych stad utrzymywanych w gospodarstwie). Dodatkowo należy bezwzględnie, każdorazowo informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku, na co najmniej 72 godziny przed planowanym zakupem drobiu, o dokładnym miejscu pochodzenia i terminie dostawy drobiu! 

Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku pragnie przypomnieć, iż nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 roku (Dz.U. 2017, poz.722), którego przepisy muszą być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu.

 

Załączniki:

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski