Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2023

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2023 dostępny do pobrania poniżej:

Raport o stanie Powiatu Malborskiego za rok 2023


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

W dniu 20 czerwca 2024 roku o godz.: 14:00 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Malborskiego, na której Rada będzie rozpatrywała „Raport o stanie powiatu za rok 2023”.

Mieszkańcy powiatu, którzy chcieliby wziąć udział w debacie, proszeni są o złożenie do Przewodniczącego Rady, zgodnie z art. 30a, ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 107), zgłoszenia udziału, popartego podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Powiatu Malborskiego, Plac Słowiański 17, pok. 50 lub na adres email: br@powiat.malbork.pl w terminie do 19.06.2024 r.

Wzór pisemnego zgłoszenia mieszkańca powiatu malborskiego do udziału w debacie nad raportem

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski