Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi

Starosta Malborski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu malborskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

Starosta Malborski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu malborskiego do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa między innymi zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji na rok 2020.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji. Projekt Programu dostępny jest:

  • Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku,
  • Na stronie Starostwa Powiatowego w Malborku: www.powiat.malbork.pl – w zakładce  NGO
  • Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku (BIP) www.bip.powiat.malbork.pl (zakładka: Stowarzyszenia / Aktualności)

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 6 listopada 2019 roku do godziny 15:00.

  • w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Malborku (II piętro, pokój 226)
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: s.grabowska@powiat.malbork.pl
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

Ponadto informujemy, że w dniu 6 listopada 2019 roku o godzinie 15:30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi.

W programie spotkania przewiduje się omówienie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” oraz zasady powoływania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Załącznik:

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski