Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Samorządowcy i nauczyciele przeciw “Lex Czarnek”. Obawiają się zmian w oświacie

W poniedziałek (3 stycznia) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się spotkanie samorządowców i nauczycieli, podczas którego wyrażono sprzeciw wobec planom zmiany prawa oświatowego w Polsce, czyli tzw. “Lex Czarnek”.

W poniedziałek (3 stycznia) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się spotkanie samorządowców i nauczycieli, podczas którego wyrażono sprzeciw wobec planom zmiany prawa oświatowego w Polsce, czyli tzw. “Lex Czarnek”.

W spotkaniu wzięli udział m.in. wicestarosta malborski Waldemar Lamkowski, burmistrz Malborka Marek Charzewski, radni powiatowi, dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych z powiatu malborskiego, a także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Maria Seibert i Tomasz Rażewski, członkowie komisji oświatowej przy Radzie Powiatu Malborskiego odczytali stanowisko społeczności w sprawie zamierzeń rządu. Ich zdaniem, zmiany w ustawie ograniczą kompetencje samorządu oraz organów szkoły.

Jak można przeczytać w stanowisku, nauczyciele i samorządowcy nie zgadzają się między innymi na to, aby minister oświaty i nauki decydował o profilu wychowawczym szkoły i jej upolitycznieniu w odniesieniu, co do doboru partnerów i organizacji wspierających wychowanie i pracę z dzieckiem na terenie szkół.

– Nie zgadzamy się też z propozycją ministra Przemysława Czarnka oddania kompetencji kuratorowi oświaty w wyborze dyrektora szkoły czy placówki. Zakładane zmiany ograniczają kompetencje samorządom, gdzie ostateczna decyzja o powołaniu dyrektora, pomimo spełnienia procedur konkursowych, ma należeć do nadzoru pedagogicznego. Kurator oświaty staje się w tym momencie narzędziem politycznym rządzących – można przeczytać w oświadczeniu. – Wyrażamy swój sprzeciw wobec zmian proponowanych przez resort oświaty, które mogą być  zamiarem likwidacji szkół adresowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyrażamy swój głęboki niepokój wobec planów ministra Przemysława Czarnka dotyczących połączenia dwóch ważnych instytucji dla zadań powiatu. Połączenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w strukturę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jesteśmy przeciwni ograniczeniu wyboru rodziców i pełnoletnich uczniów co do propozycji wprowadzenia obowiązkowych zajęć z religii bądź etyki. 

Samorządowcy i nauczyciele uważają również, że właściwemu klimatowi w szkole nie służą planowane zmiany w wynagrodzeniu nauczycieli oraz organizacji ich pracy.

Z całą treścią oświadczenia można zapoznać się tutaj: Stanowisko w sprawie zmian w ustawie oświatowej

Poniżej można obejrzeć zapis całej konferencji w Starostwie Powiatowym w Malborku, razem z wypowiedziami wicestarosty malborskiego, burmistrza Marka Charzewskiego i prezes malborskiego oddziału PZN.

Poniedziałkowe spotkanie było jedną z części ogólnopolskiego protestu samorządowców, zorganizowanego przez ruch samorządowy “Tak dla Polski!”. Jeden z takich protestów odbył się w Gdańsku i uczestniczył w nim, razem z samorządowcami z Pomorza, starosta malborski Mirosław Czapla.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski