Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Starosta Powiatu Malborskiego wraz z Wicedyrektorem Zespołu Szkół Technicznych 24.10.2023 r. uroczyście otworzyli wirtualną strzelnicę utworzoną w Zespole Szkół Technicznych w Malborku

Powiat Malborski pozyskał dofinansowanie na stworzenie wirtualnej strzelnicy ze środków Ministra Obrony Narodowej wysokości 158 663,40 zł, w wyniku Konkursu Ofert p.n. „Strzelnica w powiecie 2023” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego m.in. strzelnic wirtualnych.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 219 257,80 zł, z czego przyznane dofinansowanie wynosi 158 663,40 zł co stanowi 72,36% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostałe 27,64% kosztów realizacji zadania tj. 60 594,40 zł jako wkład własny zapewnił Powiat Malborski.

Najważniejszymi działaniami w realizacji zadania była adaptacja pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy oraz zakup systemu szkolno-treningowego Pojedynek z odpowiednio do niej skonstruowanym ekranem.

Galeria zdjęć

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski