Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Stypendia „Zdolni z Pomorza – powiat malborski”

Szanowni Państwo,


Nabór wniosków o przyznanie stypendium za I semestr roku szkolnego 2020/2021 w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat malborski”, ruszy 1 lutego i będzie trwał do 14 lutego 2021 r.


Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń – uczestnik projektu może złożyć wniosek o przyznanie stypendium w ww. terminach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego mieszczącego się w poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku w godzinach 8:00 - 15:00 bądź wysłać podpisany skan na adres a.lopko@powiat.malbork.pl W związku z sytuacją w kraju, wnioski będą rozpatrywane na podstawie obecności uczniów od początku roku szkolnego 2020/2021 do dnia 31 stycznia 2021 roku, oraz pozostałych kryteriów wskazanych w regulaminie. We wniosku w miejscu, w którym należy wypełnić dane dotyczące rachunku bankowego, na które ma być przekazane stypendium, prosimy o podanie informacji, kto jest właścicielem rachunku.

pdfRegulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ZzP

pdfWniosek o przyznanie stypendium ZzP

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski