Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Tarcza antykryzysowa

 

Do dnia  10.09.2021 r.   wypłacono:

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców (art.15zzb) :  7.729.074,12 --  362 podmiotom.

Liczba zatrudnionych pracowników pracodawcom, który wypłacono dofinansowania
2 099,00

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze) :  126.320,34 – 8 podmioty

Liczba zatrudnionych pracowników pracodawcom, który wypłacono dofinansowania- 26

3.Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy (art.15zzc):  2.983.200,00zł

Liczba podmiotów, który wypłacono dofinansowania  - 558

4. Pożyczki dla mikro przedsiębiorców (art. 15zzd)-  13.439.493,82 zł.  Liczba udzielonych pożyczek: 2698

5. Dotacje, art. 15 (zze4) – 4.695.000zł  Liczba wypłaconych dotacji  - 939.RAZEM  COVID – 19:  28.973.088,28zł , 4.465 wniosków

 Liczba osób pobierających zasiłek solidarnościowy - 102

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski