Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Test Uzdolnień Kierunkowych

Test Uzdolnień Kierunkowych odbędzie się 14 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku (ul. 17 Marca 6) o godz.9:00. Przystępujący do testu powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację szkol

Test Uzdolnień Kierunkowych odbędzie się 14 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku (ul. 17 Marca 6) o godz.9:00.

Przystępujący do testu powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację szkolną, dowód osobisty. Uczeń, który nie przystąpi z powodów losowych do testu w pierwszym terminie niezwłocznie, ale nie później niż 3 dni po terminie przeprowadzenia testu, zgłasza pisemne zawiadomienie do Starostwa Powiatowego w Malborku (pl. Słowiański 17, pokój 48) załączając stosowne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski