Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego Zofia Wiśniewska – Finalistką LXX Olimpiady Chemicznej

Zosia Wiśniewska, uczennica klasy o profilu biomedycznym, zdobyła tytuł Finalisty LXX Olimpiady Chemicznej.

Zawody finałowe, w których wzięło udział 92 najlepszych uczniów z całej Polski odbyły się na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej i na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Osiągnięty sukces zwalnia uczennicę z egzaminu maturalnego z chemii i zapewnia 100 procentowy wynik oraz wstęp na najlepsze uczelnie w kraju.

Zosia posiada zdolności kierunkowe odnoszące się do zagadnień chemicznych oraz wykazuje zainteresowania naukowe obejmujące szeroko pojętą chemię doświadczalną. Dowiodła, że zaangażowanie, pasja znajduje uznanie i przekłada się na satysfakcjonujące, wysokie wyniki.

Aby zrozumieć jak trudne zadanie miała Zosia należy przybliżyć formułę Olimpiady Chemicznej. Zawody olimpiady składały się z trzech etapów.

Etap wstępny polegał na samodzielnym rozwiązywaniu zadań zamieszczonych w Informatorze Olimpiady, który jest dostępny na stronie internetowej Olimpiady począwszy od dnia uroczystego zakończenia poprzedniej Olimpiady. Zadania podzielone są na części: A (obowiązkowa) i B (fakultatywna). Aby zakwalifikować się do I etapu Zosia musiała rozwiązać zadania obowiązkowe części A folderu i przekazać je nauczycielowi chemii, który je sprawdzał.

Etap pierwszy składał się tylko z części teoretycznej. Tematyka tego etapu zawodów obejmowała zagadnienia chemiczne zawarte w podręcznikach szkolnych, przy czym stopień trudności zbliżony był do stopnia trudności zadań wstępnych z części A Informatora Olimpiady. Prace sprawdzane były przez odpowiedni Komitet Okręgowy, który zakwalifikował zawodników do drugiego etapu Olimpiady.

Etap drugi składał się z dwóch części (obejmujących dwa dni): teoretycznej i laboratoryjnej. Prace sprawdzane były przez odpowiedni Komitety Okręgowe.

Etap trzeci to zawody dwudniowe, organizowane przez Komitet Główny w Warszawie. Składał się z części teoretycznej (5 zadań po 20 punktów) i laboratoryjnej (dwa zadania obejmujące analizę jakościową i ilościową).

Gratulujemy osiągniętego wysokiego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski