Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Warsztatowe Forum Metodyczne w ramach projektu „ Zostań ZAWODOWCEM”

We wtorek 16 października 2018 r. w Szkole Łacińskiej odbyło się Warsztatowe Forum Metodyczne, czyli spotkanie specjalistów wspierających rozwój dzieci i młodzieży w powiecie malborskim. Grono uczestników stanowili doradcy zawodowi pracujący w szkołach, w

We wtorek 16 października 2018 r. w Szkole Łacińskiej odbyło się Warsztatowe Forum Metodyczne, czyli spotkanie specjalistów wspierających rozwój dzieci i młodzieży w powiecie malborskim. Grono uczestników stanowili doradcy zawodowi pracujący w szkołach, w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy oraz reprezentant Malborskiego Centrum Wolontariatu oraz konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno- zawodowego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Forum metodyczne prowadzone było przez Panią Annę Brzosko, wykładowcę Akademii Leona Koźmińskiego, trenerkę i coacha z wieloletnim doświadczeniem w działaniach skierowanych do nauczycieli, edukatorów i uczniów. We wcześniejszych ustaleniach z Panią Kamila Wodnicką, powiatowym konsultantem ds. doradztwa edukacyjno- zawodowego, zostały wybrane kluczowe zagadnienia odnoszące się do zgłaszanych potrzeb, a uczestnicy mogli w aktywny i kreatywny sposób wyrazić swoje spostrzeżenia i pomysły.

Jednym z najważniejszych celów spotkania było usystematyzowanie wiedzy wśród uczestników na temat sposobu poznawania osobistych preferencji, wartości i talentów uczniów oraz pomoc w podjęciu decyzji o wyborze ścieżki edukacyjnej czy zawodowej. To właśnie spotkanie z doradcą zawodowym stwarza przestrzeń do lepszego poznania siebie, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości. Podczas forum metodycznego doradcy uzyskali dostęp do materiałów przydatnych w zakresie diagnozowania potencjałów młodzieży oraz budowania ścieżki kariery zgodnej z indywidualnymi preferencjami. Zaangażowanie uczestników w tematykę doradztwa dało możliwość odpowiedzi na pytanie, jak duże jest zainteresowanie szeroko pojętym rozwojem oraz jak istotne są wzajemne rozmowy i wymiana pomysłów w celu planowania wspólnych zadań.

Wraz z powstaniem roli Konsultanta Powiatowego zawiązała się sieć doradców zawodowych, którzy na cyklicznie przebiegających spotkaniach pracują nad narzędziami pomocnymi do wspierania dzieci i młodzieży, projektują wspólne inicjatywy i wdrażają je w życie. Sieć otwarta jest również na współpracę z instytucjami zewnętrznymi mającymi możliwości wspomagania osób młodych w kształtowaniu ich ścieżek kariery. Realizatorem projektu jest Powiat Malborski, a wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z przedstawicielami Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego
w Malborku.

Warsztatowe Forum Metodyczne zorganizowano w ramach projektu „Zostań ZAWODOWCEM” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, źródło Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.

Galeria zdjęć

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski