Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

XXVIII edycja konkursu na publikację „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”

KRUS Placówka Terenowa w Malborku informuje, że inaugurowano XXVIII edycję Konkursu na publikację „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, którego celem jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i członków ich rodzin przez upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i przesłanie do 13 stycznia 2023 r. na adres organizatora, co najmniej jednej publikacji spełniającej wymogi Regulaminu (w załączeniu).

 

Regulamin Konkursu

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski