Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Zakończył się projekt inwestycyjny pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakończył się projekt  inwestycyjny pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmowała przeprowadzenie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.

W 2017 roku wykonano modernizację sieci komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 oraz remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w Centrum Edukacji Zawodowej
w Malborku. W lutym 2019 roku zakończyła się przebudowa i adaptacja pomieszczenia na potrzeby diagnostyki samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Łączny koszt robót budowalnych to ponad milion złotych. W wyniku realizacji projektu pracownie w szkołach zostały wyposażone w najwyższej jakości sprzęt i oprogramowania m.in. drukarki 3D, oprogramowania: turystyczne; spedycyjne; nauki przepisów ruchu drogowego; do symulacji elektrycznych i elektronicznych; CNC, drukarki 3D, gogle VR, maszynę pomiarową, komputery, tablice interaktywne. Wydatki na wyposażenie wyniosły ponad trzy miliony złotych.

To największy tego rodzaju projekt inwestycyjny, który jest zintegrowany z projektem pn. ,,Zostań Zawodowcem’’ w ramach w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie”.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji w latach 2017-2020 udało się dostosować szkoły do oczekiwań oraz potrzeb rynku pracy, jak również udoskonalono warunki przeprowadzania zajęć edukacyjnych poprzez przeprowadzenie robót budowlanych oraz zakup wysokiej jakości wyposażenia do pracowni nauk praktycznych dla uczniów kształcących się w różnych zawodach.

Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do polepszenia warunków nauki, umożliwiając wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania. Tym samym zapewniły uczniom kształcenie w wybranym zawodzie, na nowoczesnym sprzęcie, dostosowanym do obowiązujących norm i stwarzającym warunki do nauki odzwierciedlające rzeczywiste środowisko pracy zawodowej. Dzięki tym działaniom młodzież ma szansę zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, które z pewnością pozwolą im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Poprawa jakości kształcenia przyczyni się do wzrostu konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, a tym samym spowoduje spadek poziomu bezrobocia. Dodatkowo doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt wpłynęło na poprawę jakości usług świadczonych przez placówkę oraz wzbogaciło planowane projekty edukacyjne.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Malborski

Tytuł projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.
Całkowita wartość projektu:  4 277 142,81 PLN
Wartość dofinansowania:  3 504 342,33   PLN                                                                  
Wkład własny:  772 800,48 PLN
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: 4 Kształcenie zawodowe
Działanie: 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Okres realizacji projektu: 20.01.2017 – 31.12.2020

 

 

 

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski