Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów we wsi Złotowo

Starosta Malborski zawiadamia, że w dniu 05.11.2020 r., o godz. 11:00, w świetlicy wiejskiej w Złotowie, odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów w obrębie Złotowo, gmina Stare Pole.

Na podstawie art. 3 ust. 1, oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 oraz z 2019 r. poz.861)

Starosta Malborski zawiadamia, że w dniu 05.11.2020 r., o godz. 11:00, w świetlicy wiejskiej w Złotowie, odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów w obrębie Złotowo, gmina Stare Pole.

Celem zebrania będzie: ogłoszenie wyników oszacowania gruntów.

Po zapoznaniu z wynikami szacunku porównawczego gruntów zostaną one udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni u sołtysa wsi Złotowo po uprzednim uzgodnieniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i 1298) wywieszenie, na okres 14 dni, niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń we wsi Zlotowo, w Urzędzie Gminy Stare Pole oraz w Starostwie Powiatowym w Malborku uważa się za dokonane po upływie tego terminu.

Z uwagi na wagę tematu proszę uczestników o niezawodny udział w zebraniu osobiście lub przez umocowanego pisemnie pełnomocnika.
 
Załącznik:
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski