Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Zmiana organizacji obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV2 w Polsce  Dyrektor Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje, że do dnia 31 marca 2020 r. ogranicza kontakty bezpośrednie z klientami Urzędu i wprowadza możliwość potwierdzania gotowości do podjęcia pracy, zgłaszania sytuacji mającej wpływ na pozbawienie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy (podjęcie zatrudnienia, brak gotowości do podjęcia zatrudnienia w okresie do 10 dni, przesłania zaświadczeń do dodatku aktywizacyjnego) drogą telefoniczną lub za pośrednictwem portalu internetowego www. praca.gov. pl, www.malbork.praca.gov. pl zakładka usługi elektroniczne, e-puap, obywatel gov.pl.

W celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy doradca klienta skontaktuje się z Państwem  telefonicznie lub drogą e-mail (jeżeli został on udostępniony). Osoby z którymi doradca klienta nie skontaktuje się z powodu braku kontaktu (e-mail, numeru telefonu, nieodebranie telefonu ) zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w siedzibie Urzędu zgodnie z ustalonym (wyznaczonym) wcześniej terminem. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo będzie skutkowało utratą statusu osoby bezrobotnej na okres wymieniony w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy.

Osoby zamierzające dokonać rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku zachęcamy  do rejestracji przez Internet za pośrednictwem portalu praca.gov pl lub strony internetowej Urzędu www.malbork.praca.gov. pl zakładka usługi elektroniczne Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie www.praca.gov.pl.

Pracodawców:

 zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne w ramach subsydiowanych miejsc zatrudnienia ( min. prace interwencyjne,  roboty publiczne, doposażenie stanowiska pracy, staże,  szkolenia pracowników w ramach KFS, itp.)

- składających wnioski o refundację wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w ramach form subsydiowanych,

Zachęcamy do składania dokumentów za pośrednictwem portalu praca gov.pl lub e- puap,

a pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemców do składania kompletnych dokumentów za pośrednictwem praca.gov.pl.

Natomiast oferty pracy przyjmowane są telefonicznie, e-mail i za pośrednictwem portalu praca.gov. pl

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski