Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Malborku

tło

"Zróbmy to razem!" – projekt dla młodzieży

Powiat Malborski zaprasza do udziału w projekcie partnerskim. Tytuł projektu: Zróbmy to razem!

Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ‐ 2020

Celem projektu jest poprawa do 31.08.2021 roku kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy u 100 młodych osób w wieku 15-29 lat, w tym z dwóch ostatnich lat danego etapu edukacji, zamieszkujących teren powiatów malborskiego i sztumskiego. Projekt obejmuje indywidualne i kompleksowe wsparcie, w tym szkolenia mające charakter dydaktyczno-praktyczny, działania międzykulturowe i warsztaty z psychologiem. Działania skierowane są do osób nieaktywnych, nieuczestniczących w zajęciach pozaszkolnych, które będą miały możliwość uczestnictwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności w charakterze wolontariusza.

REKRUTACJA

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną do Biura (Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork – Starostowo Powiatowe w Malborku, pokój 228, II piętro) bądź do biur Lidera i Partnerów.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Kwestionariusz samooceny I
  3. Oświadczenie UP o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie
  4. Zaświadczenie o potwierdzeniu statusu osoby uczącej się
  5. Zgoda na przetwarzanie danych
  6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  7. Regulamin
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski