Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Życzenia z okazji Zakończenia Roku Szkolnego

Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice i Nauczyciele

Kończymy kolejny rok szkolny, który przebiegał w szczególnych warunkach związanych z pandemią. To był czas niezwykle ważny i trudny dla każdego z nas. Jednakże przy współpracy nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów udało się zakończyć naukę z sukcesem. Potrzeba jeszcze sporo czasu aby nadrobić utracone więzi koleżeńskie; pochylić się nad skutkami nauczania zdalnego mając na uwadze wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz wyrównania szans edukacyjnych.

Dziękuję nauczycielom i wychowawcom, za troskę i opiekę nad swoimi uczniami. Wsparcie i pomoc rodzicom w pokonywaniu różnorakich trudności nie tylko technologicznych, ale także wymagających czasem osobistego wsparcia. Pomimo ograniczeń pandemii funkcjonowały nasze placówki edukacji specjalnej, za co serdecznie dziękuję. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy stał się drugim domem dla swoich wychowanków, którzy dzielnie znosili obostrzenia i aktywnie uczestniczyli w lekcjach, zajęciach wychowawczych i zadaniach statutowych placówki. Dziękuję za poświęcenie i obecność wśród swoich podopiecznych nauczycielom, terapeutom i wychowawcom ośrodkom specjalnym. 

Mam nadzieję, że wakacje pozwolą na otwarcie i spełnienie marzeń z aktywnym i bezpiecznym wypoczynkiem. Życzę pogody ducha, zdrowia przede wszystkim i powrotu za dwa miesiące do szkoły w pełni sił i nowych pomysłów na edukację w szkolnej ławie.

Rodzicom dziękuję za cierpliwość i wsparcie swoich dzieci, nauczycieli i wychowawców. Nauczycielom zaś pragnę podziękować za ofiarności i pomoc swoim uczniom i rodzinom, które potrzebowały szczególnego wsparcia materialnego czy organizacji kształcenia na odległość.

Przy tej okazji pragnę także podziękować za wszelkie inicjatywy uczniów i szkół, które pomagały naszym służbom medycznym, opieki społecznej i służbom mundurowym w wykonywaniu trudnych zadań w walce z pandemią. To gest odpowiedzialności i odpowiedź serca na potrzeby innych.

Łączę wyrazy szacunku

Wicestarosta
Waldemar Lamkowski

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski