baner21.jpg

20 października 2018 roku – z udziałem JM prof. WSG dr. inż. Wiesława Olszewskiego, na zamku malborskim zainaugurowano kolejny rok akademicki 2018/2019 Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszczy. Gospodarzem uroczystości była Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii w Malborku doc. inż. Patrycja Kozłowska. Rektor w swoim wystąpieniu przedstawił rozwój Uczelni i jej osiągnięcia w ostatnich dwudziestu latach. Potem nastąpiła immatrykulacja I rocznika. Rozdano także dyplomy tegorocznym absolwentom Uczelni. Inauguracja miała szczególną oprawę z uwagi jubileusz 20-lecia powstania Uczelni.

„Za znaczny wkład w Rozwój Wyższej Szkoły Gospodarki i pozostawienie trwałego śladu w życiu wspólnoty akademickiej” Medal świętej Jadwigi otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, który odebrała z rąk JM prof. WSG dr. inż. Wiesława Olszewskiego Joanna Reszka – dyrektor urzędu. Medal otrzymało także Miasto Malbork.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62