baner41.jpg

Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej w związku z działaniami mającymi na celu zwalczanie wirusa afrykańskiego pomoru świń informuje, że wskazanym byłoby, aby zbiór plonów (zwłaszcza kukurydzy) odbywał się za wiedzą właściwych miejscowo Kół Łowieckich. Wyraża pogląd, że taka koordynacja działań powinna korzystnie wpłynąć na realizację przez Koła Łowieckie odstrzału sanitarnego dzików w poszczególnych obwodach łowieckich, chroniąc tym samym producentów trzody chlewnej przed wirusem ASF.

Informacja prasowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie poważnej awarii kolektorów ściekowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy.

Czytaj więcej...

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2019”

etap powiatowy

W dniu 2 lipca 2019 r. powiatowa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 22/2019 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 26.06.2019 r., w której skład weszli: przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - Oddział w Starym Polu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku, dokonała oceny „Zagród” i „Wsi” zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych w ramach konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”.

Czytaj więcej...

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.  
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Czytaj więcej...

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu zaprasza na szkolenie organizowane przez KOWR w Pruszczu Gdańskim pt. „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo”, które odbędzie się 5 marca (wtorek) 2019 roku o godz. 9:00 w PODR, Oddział w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 21 w sali Unijnej.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62