baner9.jpg

UWAGA! Przedsiębiorcy

Utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Starosta Malborski informuje, że od dnia 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Rejestr stanowi integralną część Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Czytaj więcej...

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu zaprasza na konferencję pt. Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, która odbędzie się 22 listopada (środa) 2017r. o godz. 10:00 w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21 w sali kominkowej.

Czytaj więcej...

20 października 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”. Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie, a partnerami gminy i starostwa powiatowe.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Zagroda” (w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną) oraz „Wieś” (w konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy).

Czytaj więcej...

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL.

Jest to konkurs modelarski polegający na samodzielnym lub grupowym wykonaniu modelu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jedno- lub wielorodzinnego.

Zgłoszone do konkursu modele będą oceniane przez komisję składającą się z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i Fundacji BOŚ.
Przewidziane są nagrody główne oraz liczne wyróżnienia o łącznej wartości 14 tysięcy złotych.
Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2017 roku, zapisy trwają do 30 września 2017 r., zgłaszanie modeli trwa do 30 listopada 2017 r.
Patronem konkursu jest Bank Ochrony Środowiska.

Więcej szczegółów na temat konkursu na stronie: ekomodel.fundacjabos.pl

W dniu 27.06.2017 r. powiatowa komisja powołana Zarządzeniem Nr 27/2017 Starosty Powiatu Malborskiego, w której skład weszli: przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku – Oddział w Starym Polu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku dokonali oceny „Zagród” oraz „Wsi” zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego do eliminacji powiatowych konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62