baner9.jpg

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.
Juliana Grzanko
zasłużonego Samorządowca, Starosty Malborskiego w latach 1998 r. – 2002 r.,
Wójta Gminy Wiejskiej Malbork, wieloletniego Radnego Powiatu Malborskiego.
Rodzinie, całej wspólnocie samorządowej i Wszystkim,
których ta śmierć dotknęła,
składamy szczere wyrazy współczucia

Zarząd Powiatu Malborskiego
Radni Rady Powiatu Malborskiego
oraz
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku

   
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.
Teresy Sławińskiej
emerytowanej pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografi, Katastru i Nieruchomości
Rodzinie i Bliskim Zmarłej,
szczere wyrazy współczucia,
oraz słowa wsparcia w tych trudnych chwilach
składają

Zarząd Powiatu Malborskiego
oraz
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku

  Pani
Marlenie Szczepańskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składają
Zarząd Powiatu Malborskiego
oraz
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku

Starostwo Powiatowe w Malborku uprzejmie informuje,
iż na podstawie Zarządzenia Nr 19/2019 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r.

dzień 2 maja 2019 r. (czwartek)
ustala się dniem wolnym od pracy za odpracowaniem

dla pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku.

Dni oraz godziny odpracowania dodatkowego dnia wolnego od pracy ustala się na środy w godzinach 15:30 – 17:00 (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w godzinach 7:30 – 9:00).

W dniu 26 marca br. w siedzibie PUP w Malborku odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie nowego składu Powiatowej Rady Rynku Pracy, która została powołana przez Starostę na nową kadencję 2019-2023. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach dot. rynku pracy. Starosta Powiatu Malborskiego, Pan Mirosław Czapla, podziękował dotychczasowym członkom Rady za dotychczasową owocną współpracę, oraz wręczył nominacje członkom powołanym na nową kadencję, życząc również sukcesów w tym obszarze.

Czytaj więcej...

Rozpoczyna się 26. edycja Konkursu Piękna Wieś - „Piękna Wieś Pomorska 2019”.

Główną ideą Konkursu jest ochrona, poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi.

Organizatorem Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” jest Województwo Pomorskie, zaś partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62